Vergoedingen

De orthopedische hulpmiddelen worden aangevraagd via het Stepped Care Verstrekkingsprotocol (SCVP) in een beveiligde online omgeving, vergezeld van een functiegericht voorschrift. Het type voorschrijver is afhankelijk van de zorgverzekeraar, soms volstaat de behandelend arts maar vaak wordt er een verwijzing van een medisch specialist gevraagd. Zodra wij de aanvraag ontvangen wordt deze beoordeeld en kijken wij of een machtigingsaanvraag noodzakelijk is. Bij een goedkeuring kan het product worden geleverd en de levering gedeclareerd worden.

Aanmeetvergoeding

Indien het orthopedisch hulpmiddel gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekering, dan ontvangt u van ons een aanmeetvergoeding. Wij hanteren gedifferentieerde aanmeettarieven. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, neem dan contact met ons op.

Gebruikstermijn

Per zorgverzekeraar zijn de vergoedingen en gebruikstermijnen anders. De hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de soort orthese krijgt de patiënt één orthese per 12-36 maanden vergoed. Wilt u een overzicht per zorgverzekeraar hebben, neem dan contact met ons op.

Let op: de patiënt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de kosten van het hulpmiddel. Zorg dat uw patiënt hiervan op de hoogte is voordat het hulpmiddel wordt geleverd. Als de patiënt twijfelt over de aanspraak op vergoeding dan kan hij/zij contact opnemen met de zorgverzekeraar.

De informatie over vergoedingen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Logo's zorgverzekeraars